Bergen Teknologioverføring

Bergen Teknologioverføring (BTO) støtter ti forskningsinstitusjoner med kommersialisering og teknologioverføring.

BTO har også vært en sentral støttespiller i flere av de mindre prosjektene som gror rundt gründermiljøet, som Global Entrepreneurship Week (GEW), Startup Weekend og en rekke studentinitiativ.