Get in the Ring

GGet in the Ringet in the Ring er en internasjonal pitche-konkurranse. I Norge koordineres konkurransen av Gründermessen. Nasjonal finale vil være under Gründermessen i Bergen i november.

Get in the Ring er et av flere program som markedsføres under paraplyen til Global Entrepreneurship Network.

Les mer om Get in the Ring på GetInTheRing.co.