Impact Hub

Impact HubImpact Hub er et møtepunkt og arbeidsplass for sosialentreprenører, og andre.

Følg med på Facebook-siden til Hubben for deres arrangement.