Norges Handelshøgskole (NHH)

NHH tilbyr studentene tilgang på Gründerskolen-programmet.