Seattle

Bergen er en av Seattles 21 søsterbyer, og den av Bergens samarbeidsbyer som er registrert hos Sister Cities International, mens på Wikipedia finner vi totalt 11 vennskapsbyer av Bergen (Asmara, Göteborg, Lübeck, Newcastle upon Tyne, Rostock, Seattle, Québec, Åbo, Århus, Kabul og Segou).
Om avviket fra Bergen kommunes liste med fem byer (Åbo/Turku, Århus, Gøteborg , Newcastle og Seattle) skyldes forskjellige definisjoner eller avtaleparter, eller manglende oppdatering vites ikke.

Seattle kommune skriver om Bergen: «Norway’s second largest city has developed into a cosmopolitan center of trade, finance, shipping, oil production, fishing, research and learning. The city is famous for its International Music and Arts Festival and has a major university, music and art schools, and research institutions.»

Høsten 2015 inviterte vi Mitchell Cuevas fra Seattle som fasilitator til Bergen Startup Weekend.