SIVA – Selskapet for industrivekst

SivaSIVA er et nasjonalt nettverk av næringshager og inkubatorer.

Bergens første, største og eneste inkubator er Nyskapingsparken, som er en del av BTO-miljøet.

«Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.»

Siva.no

Andre næringshager i nærområdet er:

  • Industriutvikling Vest AS
  • Nordhordland Næringshage AS
  • Gulen og Masfjorden Næringshage AS
  • Næringshagen i Hardanger AS
  • Næringshagen på Voss AS