Skatteetaten

Skatteetaten arbeider ut fra visjonen om et samfunn hvor alle ønsker å oppfylle sine forpliktelser – målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.