Ungt entreprenørskap

Ungt entreprenørskap har stor suksess med Elevbedrift-programmet. Størst samlet lokal synlighet har programmet gjennom den årlige fylkesmessen hvor elevbedriftene presenterer seg, og de blir vurdert.