Universitetet i Bergen

Universitetet tilbyr studentene blant annet tilgang til Gründerskolen-programmet.